शिवाजी राजे – आपणाकडे चिटणीसाचा दरक चालत आहे

शिवाजी राजे – आपणाकडे चिटणीसाचा दरक चालत आहे

बाळाजी आवजी चिटणीस यांना त्यांचे काम बघुन शिवाजी राजांच्या मनात त्यांना अष्टप्रधान मंडळात पद देण्याचे शिवाजी राजांच्या मनात होते पण बाळाजी यांच्या विनंतीवरुन राजांनी चिटणीस पद बहाल केले यावेळी राजे म्हणाले ” आपणाकडे चिटणीसाचा दरक चालत आहे ”

image

%d bloggers like this: