गुलाम कादर जेरबंद

नजीबखान रोहिल्याचा नातू गुलाम कादर हा आपल्या आजोबांप्रमाणेच विकृत मनुष्य होता. त्याने दिल्लीत केलेल्या अमानुष कृत्यांचा पाढा वाचल्यास हा मनुष्य होता कि सैतान असा प्रश्न मनात येतो. बादशाहच्या जनान्याची विटंबना, राजकुमाऱ्यांचे अनन्वित छळ या गुलाम कादर ने केले. या छळाने उच्चांक गाठला जेव्हा गुलाम कादरने बादशाह शाह आलमचे डोळे काढले आणि त्याला अदबखान्यात घातले. महादजी शिंदे यांनी पुढे दिल्लीत येऊन शाह आलमची सुटका केली. एव्हाना गुलाम कादर घौसगडच्या दिशेने पळून गेला होता. मराठ्यांनी त्याचा पिच्छा केला आणि त्याला पकडले. या पकडीचा सविस्तर वाकया मथुरेहुन अप्पाजी राम याने नाना फडणवीस यांना लिहून कळवळा. या वृत्तांतात कादरला कसे पकडले याची सविस्तर नोंद आली आहे. पुढे याच कादरला भयंकर शिक्षा करण्यात आली. त्याने केलेल्या सर्व कृत्यांचे भोग त्याला स्वतः भोगावे लागले. वाचकांच्या अभ्यासाकरिता प्रस्तुत आहे मथुरेहून पाठवलेला हा संपूर्ण वाकया.

गुलाम कादरच्या अटकेचा वाकया

गुलाम कादरच्या अटकेचा वाकया

%d bloggers like this: