औरंगजेब – खुदाने मुसलमानाची पातशाही दूर करुन शिवाजीस दिली आहे

शिवाजी राजांच्या पराक्रमाचि दखल दिल्ली दरबारी औरंगजेबच्या सरदारानी त्याला दिल्यावर औरंगजेब म्हणाला ” खुदाने मुसलमानाची पातशाही दूर करुन शिवाजीस दिली आहे, आता शिवाजीची चिंता जिवि सोसवत नाही”

image

%d bloggers like this: