सूरत कंपनी – शिवाजीच्या नावाचा दरारा अद्याप सुरतेत भासतो

सूरत कंपनी – शिवाजीच्या नावाचा दरारा अद्याप सुरतेत भासतो

शिवाजी राजांनी 1664 साली सुरत पहिल्यांदा लूटली. याचे परिणाम इतके भयंकर झाले होते की 1671 साली देखील दिसून येतात  सुरतकर म्हणतात ” शिवाजीच्या नावाचा दरारा अद्याप सुरतेत भासतो ”

image

%d bloggers like this: